CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Biologia (3)

Słownik przyrodniczy kręgowców = Ptaki 50,00 zł 52,50 zł
z. 107 - Prof. Zofia Walter 7,00 zł 7,35 zł
Słownik przyrodniczy kręgowców tom 2 - ryby 40,65 zł 50,00 zł

Ekonomia (5)

Meandry i wyzwania procesu globalizacji, Z. Szczakowski 15,75 zł 15,75 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 73 15,00 zł 15,75 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 76 15,00 zł 15,75 zł
Łódzka szkoła geografii społeczno-ekonomicznej 15,00 zł 15,75 zł
Rozwój społeczno-gospodarczy Łodzi w warunkach jednolitego rynku europejskiego, 15,00 zł 15,75 zł

Ekonomia / Studia Prawno-Ekonomiczne (10)

Studia Prawno-Ekonomiczne t. 68 6,26 zł 6,57 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 73 15,00 zł 15,75 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 74 15,00 zł 15,75 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 75 28,57 zł 30,00 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 76 15,00 zł 15,75 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 78 15,00 zł 15,75 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 79 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 80 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 82 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 84 30,00 zł 31,50 zł

Geografia (5)

Łódź Moja Mała Ojczyzna – Materiały do edukacji regionalnej w przedszkolu 5,00 zł 5,25 zł
Sz. N. 28 Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych 3,75 zł 3,94 zł
Sz. N. 31 Handel targowiskowy aglomeracji łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994-1997 3,75 zł 3,94 zł
Sz. N. 34 Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego t 34 12,50 zł 13,13 zł
Sz. N. 36 Przemiany morfologiczne terenów przemysłowych Łodzi t. 36 25,00 zł 26,25 zł

Geografia / Acta Geographica Lodziensia (17)

T. 91 - Odpływ niski w Polsce 12,50 zł 13,13 zł
T. 93 - Vistuliańskie etapy ewolucji rzeźby środkowej Polski 15,00 zł 15,75 zł
T. 94 - Sezonowe zmiany zasobów i podstawowych właściwości fizyko-chemicznych wód w malej zlewni nizinnej 30,00 zł 31,50 zł
T. 87 - Źródła okolic Łodzi 6,26 zł 6,57 zł
T. 90 - Rozwój doliny Warty między Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty 6,26 zł 6,57 zł
T. 92 - Środowiska sedymentacyjne kemów regionu łódzkiego 15,00 zł 15,75 zł
T. 95 Paleogeografia wybranych obszarów Polski w czasie ostatniego zlodowacenia, Jan Dzierżek 30,00 zł 31,50 zł
T. 96 Rekonstrukcja lobu płockiego w czasie ostatniego zlodowacenia 35,00 zł 36,75 zł
T. 97 Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich 30,00 zł 31,50 zł
T. 98 Ochłodzenie młodszego dryasu i jego efekty morfogenetyczne w regionie łódzkim 30,00 zł 31,50 zł
T. 99 Zapis zmian środowiska przyrodniczego późnego vistulianu i holocenu w osadach torfowisk regionu łódzkiego, J. Forysiak 30,00 zł 31,50 zł
T. 100 - Przykłady uwarunkowań rzeźby niżowej 30,00 zł 31,50 zł
T. 101 Dziedzictwo myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu (1981-2012)Uniwersytetu Łódzkiego w czterdziestą rocznicę śmierci Profesora AGL 101 30,00 zł 31,50 zł
T 102 Przydatność badań interdyscyplinarnych w rekonstrukcjach paleogeograficznych na przykładzie stanowiska Koźmin Las w dolinie Warty 30,00 zł 31,50 zł
Acta Geographica Lodziensia nr 103 Strefa marginalna lądolodu warty w środkowej i wschodniej Polsce 30,00 zł 31,50 zł
Acta Geographica Lodziensia nr 104 Klimat i bioklimat miast 30,00 zł 31,50 zł
Acta Geographica Lodziensia nr 105 Paleogeograficzne znaczenie mis torfowisk i jezior 30,00 zł 31,50 zł

Geografia / Inne (11)

Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988-1996 (w granicach kolei obwodowej) 5,00 zł 5,25 zł
The Influence of Extreme Phenomena on the Natural Environment and Human Living Conditions 20,00 zł 21,00 zł
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi. Plany. Perspektywy 25,00 zł 26,25 zł
Strategia rozwoju turystyki w Łodzi 10,00 zł 10,50 zł
Godzianów. Z życia społecznego i gospodarczego wsi 5,00 zł 5,25 zł
Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry 5,00 zł 5,25 zł
Łódzka szkoła geografii społeczno-ekonomicznej 15,00 zł 15,75 zł
z. 100 - Prof. Stanisław Liszewski 20,00 zł 21,00 zł
Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie 15,00 zł 15,75 zł
Powrót do Afryki 25,48 zł 26,75 zł
z. 111 Profesor Krystyna Turkowska 8,54 zł 10,50 zł

Historia i archeologia (1)

Stanisław Staszic w 250 rocznicę urodzin 5,00 zł 5,25 zł

Historia i archeologia / Acta Archaeologica Lodziensia (8)

t. 54 - Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności 17,50 zł 18,38 zł
t. 55 - Archeologiczne badania ratownicze nad Bachorzą 35,00 zł 36,75 zł
t. 56 Acta Archaeologica Lodziensia 35,00 zł 36,75 zł
t. 57 - Terra Incognita Archeologiczne studia nad średniowieczną i nowożytną wsią 35,00 zł 36,75 zł
t. 58 Acta Archaeologica Lodz. Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym Pomorzem 35,00 zł 36,75 zł
t. 59 Acta Archaeologica Lodziensia 35,00 zł 36,75 zł
Tom 60 Acta Archaeologica Lodziensia Grób w przestrzeni przestrzeń w grobie 34,05 zł 35,75 zł
Tom 62 Acta Archaeologica Lodziensia 35,00 zł 36,75 zł

Historia i archeologia / Inne (8)

Willa Oskara Zieglera 25,00 zł 26,25 zł
Rektorzy państwowych wyższych uczelni w Łodzi 1945-2010 50,00 zł 52,50 zł
Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie 15,00 zł 15,75 zł
Panorama Łódzkiej Nauki 9,52 zł 10,00 zł
Wydziały Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 1936-2011 9,52 zł 10,00 zł
Bunt, masa, maszyna Protesty łódzkich tkaczy w kwietniu 1861 roku 10,00 zł 10,50 zł
NON SENSISTIS GLADIOS archeologia broń 62,50 zł 65,63 zł
Sejm Wielki (1788-1792) Studium z dziejów łagodnej rewolucji 30,00 zł 31,50 zł

Językoznawstwo i literatura (1)

Selected Medieval and Religious Themes un the Works of C.S.Lewis and J.R.R/Tolkien 15,00 zł 15,75 zł

Językoznawstwo i literatura / Inne (16)

Z dziejów polskiej nauki o literaturze. Seria III. Dwanaście rozpraw 10,00 zł 10,50 zł
Polish Literature from the European Perspective. Studies and treaties 10,00 zł 10,50 zł
Studia i materiały o życiu i twórczości Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W pięćsetną rocznicę urodzin 9,00 zł 9,45 zł
Twórczość dramatyczna Marcelego Ayme (analiza tekstów) 3,00 zł 3,15 zł
Przymiotnikowe nazwy terenowe Polski PW 1 - 98 3,00 zł 3,15 zł
Słownik Badaczy Literatury t. 10 22,50 zł 23,63 zł
Słownik Badaczy Literatury Polskiej, Indeks do t. 6 - 10 10,00 zł 10,50 zł
Bibliotekarstwo według Bolesława Świderskiego- Myśl, Praktyka, Dydaktyka 18,00 zł 18,90 zł
Indeks alfabetyczny i indeks a tergo do Słownictwa ludowego... Karola Dejny 35,00 zł 36,75 zł
Leksykon wyrazów i zwrotów lekarskich 30,00 zł 31,50 zł
Łódzka szkoła dialektologii 15,00 zł 15,75 zł
z. 106 - Prof. Maria Kamińska 7,00 zł 7,35 zł
Rzeczownikowe derywaty sufiksalne... PW 1 - 104 25,00 zł 26,25 zł
Początki literatury kryminalnej w Anglii 20,00 zł 21,00 zł
Słownik nazwisk mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic w XIX i XX w. tom 1 A - Ł 35,00 zł 36,75 zł
Słownik nazwisk mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic w XIX i XX w. tom 2 H - Ł Ł 35,00 zł 36,75 zł

Językoznawstwo i literatura / Literatura dla wszystkich (16)

Witanie króla nowego Zygmunta III z łaski Bożej wybranego od zacnego senatu u rycerstwa sławnej Korony Polskiej 1,26 zł 1,32 zł
Sielanki nowe ruskie 1,00 zł 1,05 zł
Tajemnice mszy świętej 1,75 zł 1,84 zł
Trzy nowele 1,00 zł 1,05 zł
Trzy mało znane wypowiedzi dyplomatyczne z różnych wieków: Zbigniew Oleśnicki (1440), Jan Dantyszek (1531), Angelo Maria Durini (1768) 1,26 zł 1,32 zł
Ułomki pień dworskich 1,26 zł 1,32 zł
Utwory wybrane - Mikołaj Rej 1,26 zł 1,32 zł
Władysław IV Król Polski i Szwedzki (wybór) 1,26 zł 1,32 zł
Arcydzieła francuskiego renesansu 1,26 zł 1,32 zł
Iliada (Wybór) 2,50 zł 2,63 zł
Dzieje roczne (Annales) 1,26 zł 1,32 zł
Liryki miłosne (Wybór) 1,26 zł 1,32 zł
Nad Gopłem 1,00 zł 1,05 zł
Opisanie Paryża 1,00 zł 1,05 zł
Ostatnia noc w Rzymie. Do potomności. Dwie elegie autobiograficzne 1,26 zł 1,32 zł
Poezje wybrane 1,26 zł 1,32 zł

Językoznawstwo i literatura / Prace Polonistyczne (12)

Seria 60 - Prace Polonistyczne 6,26 zł 6,57 zł
Seria 59 - Prace Polonistyczne 6,26 zł 6,57 zł
Seria 58 - Prace Polonistyczne 6,26 zł 6,57 zł
Seria 62 - Prace Polonistyczne 15,00 zł 15,75 zł
Seria 63 - Prace Polonistyczne 15,00 zł 15,75 zł
Seria 64 - Prace Polonistyczne 30,00 zł 31,50 zł
Seria 65 - Prace Polonistyczne 30,00 zł 31,50 zł
Seria 66 - Prace Polonistyczne 30,00 zł 31,50 zł
Seria 68 - Prace Polonistyczne 30,00 zł 31,50 zł
Seria 67 Prace Polonistyczne 30,00 zł 31,50 zł
Seria 69 Prace Polonistyczne 30,00 zł 31,50 zł
Prace Polnistyczne t. 71 30,00 zł 31,50 zł

Językoznawstwo i literatura / Rozprawy Komisji Językowej (17)

T. 49 - Rozprawy Komisji Językowej 8,75 zł 9,19 zł
T. 47 - Rozprawy Komisji Językowej 7,50 zł 7,88 zł
T. 48 - Rozprawy Komisji Językowej 7,50 zł 7,88 zł
T. 51 - Rozprawy Komisji Językowej 8,75 zł 9,19 zł
T. 52 - Rozprawy Komisji Językowej 17,50 zł 18,38 zł
T. 53 - Rozprawy Komisji Językowej 17,50 zł 18,38 zł
T. 54 - Rozprawy Komisji Językowej 35,00 zł 36,75 zł
T. 55 Rozprawy Komisji Językowej 35,00 zł 36,75 zł
T. 56 - Rozprawy Komisji Językowej 35,00 zł 36,75 zł
T. 57 Rozprawy Komisji Językowej 35,00 zł 36,75 zł
T. 58 - Rozprawy Komisji Językowej 35,00 zł 36,75 zł
T. 59 - Rozprawy Komisji Językowej 35,00 zł 36,75 zł
T. 59 - Rozprawy Komisji Językowej 35,00 zł 36,75 zł
Rozprawy Komisji Językowej t. 60 35,00 zł 36,75 zł
Rozprawy komisji Językowej T. 61 35,00 zł 36,75 zł
Rozprawy Komisji Językowej t. 62 35,00 zł 36,75 zł
Rozprawy Komisji Językowet t. 63 35,00 zł 36,75 zł

Językoznawstwo i literatura / Słownik badaczy literatury (5)

Słownik Badaczy literatury t. 7 22,50 zł 23,63 zł
Słownik badaczy literatury t. 8 22,50 zł 23,63 zł
Słownik badaczy literatury t. 9 22,50 zł 23,63 zł
Słownik Badaczy Literatury t. 10 22,50 zł 23,63 zł
Słownik Badaczy Literatury Polskiej, Indeks do t. 6 - 10 10,00 zł 10,50 zł

Językoznawstwo i literatura / Zagadnienia Rodzajów Literackich (17)

Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 51 z. 1-2 15,00 zł 15,75 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 49 z. 1-2 15,00 zł 15,75 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 50 z. 1-2 15,00 zł 15,75 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 52 z. 1-2 30,00 zł 31,50 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 53 z.1-2 30,00 zł 31,50 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 54 z. 1 30,00 zł 31,50 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 54 z. 2 30,00 zł 31,50 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 55/1 z-109 30,00 zł 31,50 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 55/2 z-110 30,00 zł 31,50 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 56 z. 1 30,00 zł 31,50 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 56 z. 2 30,00 zł 31,50 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 57 z. 1 30,00 zł 31,50 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 57 z. 2 30,00 zł 31,50 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 58/1 30,00 zł 31,50 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 58/2 30,00 zł 31,50 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 59 z. 3 30,00 zł 31,50 zł
Zagadnienia Rodzajów Literackich t 59/4 30,00 zł 31,50 zł

Kultura i sztuka / Art Inquiry (8)

vol. 10 - Virtual art/ virtual domains of art 12,50 zł 13,13 zł
vol. 11 - Spaces of freedom in modern art 25,00 zł 26,25 zł
vol. 12 - Artistic Allergies 25,00 zł 26,25 zł
Vol. 13 ART INQUIRY 25,00 zł 26,25 zł
vol. 14 Art Inquiry 25,00 zł 26,25 zł
ART INQUIRY t. 15 25,00 zł 26,25 zł
Art Inquiry T. 16 25,00 zł 26,25 zł
ART INQUIRY v. 17 25,00 zł 26,25 zł

Kultura i sztuka / Inne (7)

z. 97 Prof. Olga Czerniawska 15,00 zł 15,00 zł
Willa Oskara Zieglera 25,00 zł 26,25 zł
Zabytkowe obiekty drewniane województwa łódzkiego 20,00 zł 21,00 zł
Maluję więc jestem 20,00 zł 21,00 zł
Powrót do Afryki 25,48 zł 26,75 zł
Folklor jako inspiracja twórczości wybranych kompozytorów słowiańskich XIX i XX wieku 15,95 zł 16,75 zł
z. 110 Profesor Andrzej Jocz 8,54 zł 10,50 zł

Matematyka - Fizyka - Chemia (2)

Ludzie matematyki łódzkiej 10,00 zł 10,50 zł
Z. 61 Profesor Brnard Zabłocki 1,26 zł 1,32 zł

Matematyka - Fizyka - Chemia / Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. Recherches sur les Deformations (37)

vol. 56 Recherches sur les Deformations 25,00 zł 26,25 zł
vol. 57 Recherches sur les Deformations 25,00 zł 26,25 zł
vol. 55 Recherches sur les Deformations 12,50 zł 13,13 zł
vol. 54 Recherches sur les Deformations 12,50 zł 13,13 zł
vol. 53 Recherches sur les Deformations 12,50 zł 13,13 zł
vol. 52 Recherches sur les Deformations 12,50 zł 13,13 zł
vol. 51 Recherches sur les Deformations 12,50 zł 13,13 zł
vol. 50 Recherches sur les Deformations 12,50 zł 13,13 zł
vol. 49 Recherches sur les Deformations 12,50 zł 13,13 zł
vol. 48 Recherches sur les Deformations 10,00 zł 10,50 zł
vol. 47 Recherches sur les Deformations 10,00 zł 10,50 zł
vol. 46 Recherches sur les Deformations 5,00 zł 5,25 zł
vol. 45 Recherches sur les Deformations 5,00 zł 5,25 zł
vol. 58 Recherhes sur les Deformations 25,00 zł 26,25 zł
vol. 59/1 Recherches sur les Deformations 25,00 zł 26,25 zł
vol. 59/2 Recherhes sur les Deformations 25,00 zł 26,25 zł
vol 60/3 Bulletin de la Societe... 25,00 zł 26,25 zł
vol 60/2 Bulletin de la Societe... 25,00 zł 26,25 zł
vol. 60/1 Bulletin de la Societe ... 25,00 zł 26,25 zł
vol. 61/1 Bulletin de la Societe ... 25,00 zł 26,25 zł
vol. 61/2 Bulletin de la Societe 25,00 zł 26,25 zł
vol 62/1 Bulletin de la Societe... 25,48 zł 26,75 zł
vol 62/2 Bulletin de la Societe... 25,00 zł 26,25 zł
vol 62/3 Bulletin de la Societe... 25,00 zł 26,25 zł
vol 63/1 Bulletin de la Societe... 25,00 zł 26,25 zł
vol 63/3 Bulletin de la Societe... 25,00 zł 26,25 zł
vol 63/2 Bulletin de la Societe... 25,00 zł 26,25 zł
vol 64/1 Bulletin de la Societe... 25,00 zł 26,25 zł
vol. 64/2 Bulletin de la Societe... 25,00 zł 26,25 zł
Bulletin de la Societe ... v. 64/3 25,00 zł 26,25 zł
Bulletin de la Societe vol. 65/2 25,00 zł 26,25 zł
Bulletin de la Societe ... v. 65/3 25,00 zł 26,25 zł
Bulletin de la Societe... vol 66/1 25,00 zł 26,25 zł
Bulletin de la Societe ... vol 66-2 25,00 zł 26,25 zł
Bulletin de la Societe ... vol 66-3 25,00 zł 26,25 zł
vol. 61/3 Bulletin de la Societe... 21,34 zł 26,25 zł
Bulletin de la Societe ... v. 65/1 21,34 zł 26,25 zł

Medycyna (1)

z. 90 - Profesor Maria Krzemińska-Pakuła 10,00 zł 10,00 zł

Medycyna / Folia Medica Lodziensia (25)

T. 29 z. 1-2 0,01 zł 0,01 zł
T. 31 z. 1 Folia Medica Lodziensia 0,01 zł 0,01 zł
T. 30 suplement 1 Folia Medica Lodziensia 0,01 zł 0,01 zł
T. 33 suplement 1 Folia Medica Lodziensia 0,01 zł 0,01 zł
T. 32, supl. 1 Folia Medica Lodziensia - 5,00 zł 5,25 zł
T. 30, z. 1 - Medycyna w walce ze starzeniem się 4,52 zł 4,75 zł
T. 30, z. 2 - Folia Medica Lodziensia 4,52 zł 4,75 zł
T. 31, z. 2 - Folia Medica Lodzensia 4,52 zł 4,75 zł
T. 32, z. 2 - Folia Medica Lodziensia 9,00 zł 9,45 zł
T. 33, z. 1/2 - Folia Medica Lodziensia 11,50 zł 12,08 zł
T. 34, z. 1-2 Folia Medica Lodziensia 11,50 zł 12,08 zł
T. 36 z. 1 Folia Medica Lodziensia 23,00 zł 24,15 zł
T. 36 z. 2 Folia Medica Lodziensia 23,00 zł 24,15 zł
T 37 z. 1 - Folia Medica L. 23,00 zł 24,15 zł
t 38 suplement 1 Folia Medica Lodziensia 23,00 zł 24,15 zł
t 37 z. 2 Folia Medica L. 23,00 zł 24,15 zł
t 38 z. 1 Folia Medica Lodziensia 23,00 zł 24,15 zł
T. 38 z. 2 Folia Medica Lodziensia 23,00 zł 24,15 zł
t. 38 suplement 2 Folia medica Lodziensia 23,00 zł 24,15 zł
T 39 z. 1 - Folia Medica L. 23,00 zł 24,15 zł
T 39 z. 2 - Folia Medica L. 23,00 zł 24,15 zł
T 40 z. 1 - Folia Medica L. 23,00 zł 24,15 zł
T 40 z. 2 - Folia Medica L. 23,00 zł 24,15 zł
Folia Medica Lodziensia 41 z. 1 22,01 zł 23,11 zł
Folia Medica Lodziensia 41 z. 2 22,01 zł 23,11 zł

Medycyna / Inne (11)

Byłem prezydentem 25,00 zł 25,00 zł
Potencjały wywołane w praktyce lekarskiej 20,00 zł 21,00 zł
Aspekty medyczne starzenia się człowieka 20,00 zł 21,00 zł
Po zawale serca można żyć 1,00 zł 1,05 zł
Ciąża wielopłodowa. Diagnostyka, opieka przedporodowa. Poród i połóg 10,00 zł 10,50 zł
Leksykon wyrazów i zwrotów lekarskich 30,00 zł 31,50 zł
Panorama Łódzkiej Nauki 9,52 zł 10,00 zł
z. 108 - Profesor Józef Sieroszewski 9,52 zł 10,00 zł
z. 114 Profesor Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz 10,00 zł 10,50 zł
z. 112 Profesor Alicja Stanisława Kurnatowska 7,00 zł 7,35 zł
Pamiętnik Naukowca 50,00 zł 52,50 zł

Nauka łódzka / Doktorzy Honoris Causa Łódzkich Uczelni (2)

Doktorzy Honoris Causa Łódzkich Uczelni 1945-2005 10,00 zł 10,50 zł
Doktorzy Honoris Causa Łódzkich Uczelni 2005-2012 25,00 zł 26,25 zł

Nauka łódzka / Informator Nauki Łódzkiej (1)

Informator Nauki Łódzkiej 2011 25,00 zł 26,25 zł

Nauka łódzka / Inne (24)

Oficyna wydawnicza "Łódzkie Towarzystwo Naukowe" w latach 1947-2008 15,00 zł 15,00 zł
Mój Uniwersytet. Wspomnienia byłego studenta 20,00 zł 20,00 zł
Szkolnictwo wyższe Łodzi i jego rola w rozwoju funkcji metropolitalnej miasta 25,00 zł 25,00 zł
Byłem prezydentem 25,00 zł 25,00 zł
Meandry i wyzwania procesu globalizacji, Z. Szczakowski 15,75 zł 15,75 zł
Strategia rozwoju turystyki w Łodzi 10,00 zł 10,50 zł
Stanisław Staszic w 250 rocznicę urodzin 5,00 zł 5,25 zł
Prezesi Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi w latach 1936-1946 i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946-2006 8,00 zł 8,40 zł
Bibliografia Wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi w latach 1936-1946 i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946-2005 10,00 zł 10,50 zł
Kalendarium Przyjaciół Nauk w Łodzi w latach 1936-1946 i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946-2005 8,00 zł 8,40 zł
Łódzkie Towarzystwo Naukowe w latach 1936-1996 5,00 zł 5,25 zł
Maluję więc jestem 20,00 zł 21,00 zł
z. 100 - Prof. Stanisław Liszewski 20,00 zł 21,00 zł
Rektorzy państwowych wyższych uczelni w Łodzi 1945-2010 50,00 zł 52,50 zł
Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie 15,00 zł 15,75 zł
Panorama Łódzkiej Nauki 9,52 zł 10,00 zł
Wydziały Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 1936-2011 9,52 zł 10,00 zł
Moja droga do nauki cz. 6 23,81 zł 25,00 zł
Bunt, masa, maszyna Protesty łódzkich tkaczy w kwietniu 1861 roku 10,00 zł 10,50 zł
Rozwój społeczno-gospodarczy Łodzi w warunkach jednolitego rynku europejskiego, 15,00 zł 15,75 zł
Łódzka Szkoła Naukowa Transformatorów 15,00 zł 15,75 zł
Nauka Łódzka na tle nauki w Polsce i w Europie 20,00 zł 21,00 zł
FESTIWALE NAUKI TECHNIKI I SZTUKI W PROMOCJI ŁODZI ŁÓDZKIEGO ŚRODOWISKA NAUKOWEGO 10,00 zł 10,50 zł
Pokolenia naukowców - Tradycje rodzinne 20,00 zł 21,00 zł

Nauka łódzka / Moja Droga Do Nauki (5)

Moja droga do nauki - t. 5 15,00 zł 15,75 zł
Moja droga do nauki - t. 2 1,00 zł 1,05 zł
Moja droga do nauki - t. 1 1,00 zł 1,05 zł
MOJA DROGA DO NAUKI cz. 7 28,57 zł 30,00 zł
Moja droga do nauki t 8 28,57 zł 30,00 zł

Nauka łódzka / Rektorzy państwowych wyższych uczelni Łodzi (5)

Rektorzy państwowych wyższych uczelni w Łodzi w latach 1945 – 2005 15,00 zł 15,75 zł
Rektorzy państwowych wyższych uczelni w Łodzi 1945-2002 25,00 zł 26,25 zł
Rektorzy państwowych wyższych uczelni w Łodzi 1945-2002 (Suplement) 2,00 zł 2,10 zł
Rektorzy państwowych wyższych uczelni w Łodzi 1945-2010 50,00 zł 52,50 zł
SUPLEMENT - REKTORZY PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH UCZELNI W ŁODZI 1945-2016 23,81 zł 25,00 zł

Nauka łódzka / Sprawozdania z czynności i posiedzeń ŁTN (12)

t. 55/2001 - Sprawozdania z czynności i posiedzeń 15,00 zł 15,75 zł
t. 56/2002 - Sprawozdania z czynności i posiedzeń 15,00 zł 15,75 zł
t. 57/2003 - Sprawozdania z czynności i posiedzeń 15,00 zł 15,75 zł
t. 59/2005 - Sprawozdania z czynności i posiedzeń 15,00 zł 15,75 zł
t. 60/2006 - Sprawozdania z czynności i posiedzeń 15,00 zł 15,75 zł
t. 61/2007 - Sprawozdania z czynności i posiedzeń 15,00 zł 15,75 zł
t. 62/2008 - Sprawozdania z czynności i posiedzeń 15,00 zł 15,75 zł
t. 63/2009 Sprawozdania z czynności i posiedzeń ŁTN 15,00 zł 15,75 zł
t. 68 Sprawozdania z czynności i posiedzeń ŁTN 15,00 zł 15,75 zł
t. 67 Sprawozdania z czynności i posiedzeń ŁTN 15,00 zł 15,75 zł
t. 66 Sprawozdania z czynności i posiedzeń ŁTN 15,00 zł 15,75 zł
t. 65 Sprawozdania z czynności i posiedzeń ŁTN 15,00 zł 15,75 zł

Nauka łódzka / Sylwetki Łódzkich Uczonych (76)

z. 90 - Profesor Maria Krzemińska-Pakuła 10,00 zł 10,00 zł
z. 93 - Profesor Szczepan Aleksander Pieniążek 10,00 zł 10,00 zł
z. 4 - Profesor Władysław Rudolf Gundlach 1,00 zł 1,00 zł
z. 46 - Profesor Andrzej Alichniewicz 6,00 zł 6,00 zł
z. 47 - Profesor Zofia Zarzycka 6,00 zł 6,00 zł
z. 48 - Profesor Stanisław Kaszyński 6,00 zł 6,00 zł
z. 49 - Profesor Stefania Skwarczyńska 6,00 zł 6,00 zł
z. 51 - Profesor Bronisława Kopczyńska-Jaworska 6,00 zł 6,00 zł
z. 52 - Profesor Maria Joanna Olszewska 6,00 zł 6,00 zł
z. 53 - Profesor Jerzy Rożniecki 6,00 zł 6,00 zł
z. 55 - Profesor Mieczysław Grabowski 6,00 zł 6,00 zł
z. 56 - Profesor Czesław Strumiłło 6,00 zł 6,00 zł
z. 57 - Profesor Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz 6,00 zł 6,00 zł
z. 65 - Profesor Jan Berner 6,00 zł 6,00 zł
z. 66 - Leszek Kazimierz Pawłowski 7,00 zł 7,00 zł
z. 67 - Profesor Aleksander Kamiński 7,00 zł 7,00 zł
z. 68 - Profesor Zdzisław Kembłowski 6,00 zł 6,00 zł
z. 70 - Profesor Franciszek Wesołowski 7,00 zł 7,00 zł
z. 72 - Profesor Bronisław Filipowicz 6,00 zł 6,00 zł
z. 73 - Profesor Krystyna Kotełko 6,00 zł 6,00 zł
z. 74 - Profesor Maria Gołębiowska 6,00 zł 6,00 zł
z. 76 - Profesor Joanna Zofia Kadłubowska 6,00 zł 6,00 zł
z. 77 - Profesor Jan Eugeniusz Krysiński 20,00 zł 20,00 zł
z. 81 - Profesor Waldemar Michowicz 10,00 zł 10,00 zł
z. 83 - Profesor Marek Koter 7,00 zł 7,00 zł
z. 84 - Profesor Andrzej Piechocki 7,00 zł 7,00 zł
z. 91 - Profesor Krzysztof Jażdżewski 7,00 zł 7,00 zł
z. 97 Prof. Olga Czerniawska 15,00 zł 15,00 zł
z. 99 - Prof. Maciej Pawlik 15,00 zł 15,00 zł
z. 98 - Prof. Wiesław Puś 7,00 zł 7,00 zł
z. 96 - Prof. Michał Seweryński 10,00 zł 10,00 zł
z. 95 - Prof. Leszek Wojtczak 20,00 zł 20,00 zł
z. 94 - Prof. Julian Ławrynowicz 15,00 zł 15,00 zł
z. 5 - Profesor Włodzimierz Surewicz 1,00 zł 1,05 zł
z. 12 - Profesor Witold Ostrowski 1,00 zł 1,05 zł
z. 13 - Profesor Jerzy Kroh 1,00 zł 1,05 zł
z. 15 - Profesor Leszek Woźniak 1,26 zł 1,32 zł
z. 17 - Profesor Wacław Markert 1,26 zł 1,32 zł
z. 19 - Profesor Alina Komorowska 1,26 zł 1,32 zł
z. 20 - Profesor Władysław Tkaczewski 1,50 zł 1,58 zł
z. 23 - Profesor Marek Pawlikowski 1,50 zł 1,58 zł
z. 24 - Profesor Jan Michalski 1,26 zł 1,32 zł
z. 26 - Profesor Włodzimierz Krysicki 1,26 zł 1,32 zł
z. 29 - Profesor Witold Śmiech 1,38 zł 1,45 zł
z. 30 - Profesor Zbigniew Kuchowicz 1,38 zł 1,45 zł
z. 36 - Profesor Władyslaw Welfe 1,50 zł 1,58 zł
z. 38 - Profesor Władysław Pełczewski 1,50 zł 1,58 zł
z. 40 - Profesor Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska 1,50 zł 1,58 zł
z. 45 - Profesor Janusz Turowski 1,50 zł 1,58 zł
z. 59 - Profesor Mieczysław Wallis 7,00 zł 7,35 zł
z. 78 - Profesor Ludwik Jerzy Mazurek 1,19 zł 1,25 zł
z. 86 - Profesor Jan Lutyński 3,50 zł 3,68 zł
z. 92 - Profesor Jan Szczepański 10,00 zł 10,50 zł
z. 100 - Prof. Stanisław Liszewski 20,00 zł 21,00 zł
z. 103 - Prof. Wacław Szubert 15,00 zł 15,75 zł
z. 102 - Prof. Zygmunt Izdebski 7,00 zł 7,35 zł
z. 104 - Prof. Maria Kwiatkowska 7,00 zł 7,35 zł
z. 105 - Prof. Ryszard Hunger 7,00 zł 7,35 zł
z. 106 - Prof. Maria Kamińska 7,00 zł 7,35 zł
z. 107 - Prof. Zofia Walter 7,00 zł 7,35 zł
z. 108 - Profesor Józef Sieroszewski 9,52 zł 10,00 zł
z. 113 - Prof. Andrzej Kazimierz Koziarski 7,00 zł 7,35 zł
z. 109 - Profesor Edward Bald 10,00 zł 10,50 zł
z. 114 Profesor Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz 10,00 zł 10,50 zł
z. 112 Profesor Alicja Stanisława Kurnatowska 7,00 zł 7,35 zł
Z. 115 Prof. Grzegorz Gazda 7,00 zł 7,35 zł
Z. 116 - Prof. Leszek Kajzer 15,00 zł 15,75 zł
Z. 117 - Profesor Sławomir Gala 15,00 zł 15,75 zł
Z. 66 Profesor Leszek Kazimierz Pawłowski 1,75 zł 1,84 zł
Z. 62 Profesor Władysław Wróblewski 1,26 zł 1,32 zł
Z. 35 Profesor Irena Lepalczyk 1,38 zł 1,45 zł
Z. 32 Profesor Rumuald Skowroński 1,38 zł 1,45 zł
Z. 119 Profesor Krystyna Piotrowska-Marczak 15,00 zł 15,75 zł
z. 79 - Profesor Zbigniew Jerzy Jakubowski 6,50 zł 8,00 zł
z. 110 Profesor Andrzej Jocz 8,54 zł 10,50 zł
z. 111 Profesor Krystyna Turkowska 8,54 zł 10,50 zł

Nauka łódzka / Szlakami Nauki (8)

Sz. N. 28 Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych 3,75 zł 3,94 zł
Sz. N. 31 Handel targowiskowy aglomeracji łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994-1997 3,75 zł 3,94 zł
Sz. N. 34 Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego t 34 12,50 zł 13,13 zł
Sz. N. 36 Przemiany morfologiczne terenów przemysłowych Łodzi t. 36 25,00 zł 26,25 zł
Sz. N. 35 Przemiany przestrzenne i funkcjonalne Tomaszowa Mazowieckiego w okresie transform. ustrojowej t 35 5,00 zł 5,25 zł
Sz. N. 37 Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi 20,00 zł 21,00 zł
Sz. N. 38 Styl brillant we wczesnoromantycznej muzyce polskiej 20,00 zł 21,00 zł
Sz. N. 39 Tourusm and the transformation of large cities in the postkommism 44,00 zł 46,20 zł

Pedagogika (2)

Badanie - działanie - kształcenie czyli o przydatności dyscyplin społecznych dla doskonalenia praktyki profesji społecznych w dziedzinie oświaty, kultury i pracy socjalnej 5,00 zł 5,25 zł
Metoda biograficzna w doradztwie zawodowym i pracy socjalnej 25,00 zł 26,25 zł

Prawo (7)

Studia Prawno-Ekonomiczne t. 68 6,26 zł 6,57 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 73 15,00 zł 15,75 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 74 15,00 zł 15,75 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 75 28,57 zł 30,00 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 76 15,00 zł 15,75 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 78 15,00 zł 15,75 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 79 30,00 zł 31,50 zł

Prawo / Inne (8)

Studia Wyborcze Polska bibliografia wyborcza 15,75 zł 15,75 zł
Meandry i wyzwania procesu globalizacji, Z. Szczakowski 15,75 zł 15,75 zł
Samorząd terytorialny. Doświadczenia i perspektywa. Aspekt łódzki 5,00 zł 5,25 zł
Własność - zagadnienia ustrojowo-prawne. Porównanie rozwiązań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej 20,00 zł 21,00 zł
Tom 8 - Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Tom 10 Studiaa Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Tom 11 Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Sejm Wielki (1788-1792) Studium z dziejów łagodnej rewolucji 30,00 zł 31,50 zł

Prawo / Studia Prawno-Ekonomiczne (26)

Studia Prawno-Ekonomiczne t. 68 5,95 zł 6,25 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 73 15,00 zł 15,75 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 74 15,00 zł 15,75 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 75 15,00 zł 15,75 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 76 15,00 zł 15,75 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 78 15,00 zł 15,75 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 80 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 81 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 82 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 83 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 84 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 85 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 86 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 88 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 89 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 91/2 - ekonomia 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 92 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 91/1 prawo 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 93 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 94 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne T. 95 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 96 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 97 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 100 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno Ekonomiczne t 99 30,00 zł 31,50 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 101 30,00 zł 31,50 zł

Prawo / Studia Wyborcze (22)

Studia Wyborcze Polska bibliografia wyborcza 15,75 zł 15,75 zł
Tom 1 - Studia Wyborcze 12,50 zł 13,13 zł
Tom 3 - Studia Wyborcze 12,50 zł 13,13 zł
Tom 4 - Studia Wyborcze 12,50 zł 13,13 zł
Tom 5 - Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Tom 6 - Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Tom 7 - Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Tom 8 - Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Tom 9 Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Tom 10 Studiaa Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Tom 11 Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Tom 12 Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Tom 13 Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Tom 14 Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Tom 15 Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Tom 16 Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Tom 17 Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
t. 18 Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Tom 19 Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
T. 20 Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
T. 21 Studia Wyborcze 25,00 zł 26,25 zł
Studia Wyborcze tom 22 25,00 zł 26,25 zł

Socjologia / Inne (2)

Bezpieczeństwo dzieci w szkole i rodzinie w Łodzi 25,00 zł 26,25 zł
Metoda biograficzna w doradztwie zawodowym i pracy socjalnej 25,00 zł 26,25 zł

Socjologia / Przegląd Socjologiczny (35)

T. 50/2 - Przegląd Socjologiczny 6,25 zł 6,56 zł
T. 50/1 - Przegląd Socjologiczny 6,25 zł 6,56 zł
T. 51/1 - Przegląd Socjologiczny 6,25 zł 6,56 zł
T. 51/2 - Przegląd Socjologiczny 6,25 zł 6,56 zł
T. 52/1 - Przegląd Socjologiczny 6,25 zł 6,56 zł
T. 52/2 - Przegląd Socjologiczny 6,25 zł 6,56 zł
T. 53/1 - Przegląd Socjologiczny 6,25 zł 6,56 zł
T. 53/2 - Przegląd Socjologiczny 6,25 zł 6,56 zł
T. 56/2 - Przegląd Socjologiczny 15,00 zł 15,75 zł
T. 58/4 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 59/2 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 59/1 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 59/4 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 59/3 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 60/4 - Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 61/1 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 61/2 - Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 61/3 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 61/4 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 62/1 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 62/2 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 62/3 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 62/4 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 63/1 - Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 63/2 - Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 63/3 - Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 63/4 - Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 64/1 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 64/3 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 64/4 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 64/2 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 65/1 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 65/2 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 65/3 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł
T. 65/4 Przegląd Socjologiczny 30,00 zł 31,50 zł

Technika (4)

z. 99 - Prof. Maciej Pawlik 15,00 zł 15,00 zł
Barwniki w nowoczesnych technikach 10,00 zł 10,50 zł
Informatyczne aspekty telekomunikacji 10,00 zł 10,50 zł
Łódzka Szkoła Naukowa Transformatorów 15,00 zł 15,75 zł

Łódź i region (21)

Szkolnictwo wyższe Łodzi i jego rola w rozwoju funkcji metropolitalnej miasta 25,00 zł 25,00 zł
Rektorzy państwowych wyższych uczelni w Łodzi w latach 1945 – 2005 15,00 zł 15,75 zł
Łódź Moja Mała Ojczyzna – Materiały do edukacji regionalnej w przedszkolu 5,00 zł 5,25 zł
Bezpieczeństwo dzieci w szkole i rodzinie w Łodzi 25,00 zł 26,25 zł
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi. Plany. Perspektywy 25,00 zł 26,25 zł
Strategia rozwoju turystyki w Łodzi 10,00 zł 10,50 zł
Samorząd terytorialny. Doświadczenia i perspektywa. Aspekt łódzki 5,00 zł 5,25 zł
Rola szkolnictwa łódzkiego w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi w XX wieku. Tradycje i współczesność łódzkich szkół średnich 10,00 zł 10,50 zł
Willa Oskara Zieglera 25,00 zł 26,25 zł
Stanisław Staszic w 250 rocznicę urodzin 5,00 zł 5,25 zł
Zabytkowe obiekty drewniane województwa łódzkiego 20,00 zł 21,00 zł
Prezesi Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi w latach 1936-1946 i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946-2006 8,00 zł 8,40 zł
Przesłanki rozwoju Łodzi jako ośrodka przemysłowego i centrum handlu międzynarodowego 10,00 zł 10,50 zł
Rektorzy państwowych wyższych uczelni w Łodzi 1945-2002 25,00 zł 26,25 zł
Rektorzy państwowych wyższych uczelni w Łodzi 1945-2002 (Suplement) 2,00 zł 2,10 zł
Łódzkie Towarzystwo Naukowe w latach 1936-1996 5,00 zł 5,25 zł
Prezydenci miasta Łodzi 1841-2007 20,00 zł 21,00 zł
Bunt, masa, maszyna Protesty łódzkich tkaczy w kwietniu 1861 roku 10,00 zł 10,50 zł
Rozwój społeczno-gospodarczy Łodzi w warunkach jednolitego rynku europejskiego, 15,00 zł 15,75 zł
Moja mała ojczyzna "Łódź i region Polski środkowej" 20,00 zł 21,00 zł
ARCHITEKTURA ŁODZI AKADEMICKIEJ 42,86 zł 45,00 zł
Click Shop | Hosting home.pl